Tiên Cookie thân thiết đưa đón Bích Phương dự show thời trang